Koulutus lääkäreille

Arvot

Terveydenhuollossa toimivat seuraavat arvot:

1. Sairaanhoidon perinteiset laupeudentyön ja lähimmäisenrakkauden arvot

2. Tieteen totuuden etsintään ja objektiiviseen tiedon hankintaan liittyvät arvot

3. Tuotantotalouden arvot

Mikään näistä ei yksin riitä. Nämä kaikki tulee voida kietoa yhteen toimivaksi kokonaisuudeksi.

Koska nämä ovat terveydenhuollon arvoja, ne ovat väistämättä myös terveystieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen arvoja.