Koulutus lääkäreille

Kaiken osaamisen ylläpito ja kehittäminen vaatii koulutusta ja tutkimusta. Näistä Kymenlaakson hyvinvointialue haluaa erityisesti pitää huolta hyvän potilastyön takeena.

Kymenlaakson hyvinvointialue KYMENHVA:ssa annetaan lääketieteellistä koulutukseen liittyvää opetusta kaikilla tasoilla. Tämä tarkoittaa seuraavia:

1. Lääketieteen lisensiaatin koulutusohjelman koulutus
2. Erikoislääkärin koulutusohjelman koulutus
3. Lääketieteellinen täydennyskoulutus
4. Lääketieteen tohtorin tutkintoon johtava koulutus

Ilman hyvää, todellisuuteen perustuvaa koulutusta ei väestö saa tulevaisuudessa terveydenhuoltoa riittävästi.